Vítejte na oficiálních stránkách SDH Stolany

Sbor dobrovolných hasičů v obci Stolany byl založen v roce 1885.

V roce 2005 bylo založeno družstvo mladých hasičů ve věku od 10-15 let


Hasičské desatero

  • Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

  • Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

  • Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

  • Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

  • Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

  • Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

  • Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy  všude slušným způsobem hájit.

  • Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

  • Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a  chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě ale zařízení, jehož odznak nosíš.

  • Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.